Hakkımızda

Hakkımızda

 

Atik Valide İlim ve Hizmet Vakfı, İstanbul Üsküdar’da hafızlık, arapça ve islami ilimler eğitimleri veren, ilmi sohbetlerle halkın bilinçlendirildiği, yurtiçinde ve yurtdışında yapmış olduğu insani yardım çalışmaları ile insanlığın yaralarına merhem olmaya çalışan İsmailağa Cemati’ne mensup kıymetli hocaların yönetiminde bir kurumdur.