Vizyonumuz

Vizyonumuz

Asrımızın muhtaç olduğu, sayıları her geçen gün daha da azalan;"emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" ayeti kerimesi ifadesince, hayatın her safhasında istediği gibi değil, istenilen gibi olan “yük olan değil; yük alan” sorunun değil; çözümün parçası, sorunları sadece gören değil, çözüm üreten, yani geçmişi hatırlayan, yaşadığı anı düşünen ve geleceği için tedbir alan erdemli ve vasıflı, asrının umudu örnek şahsiyetlerin yetiştirilmesini sağlayıp bu vesile ile bireylerin, ailelerin ve toplumların dünyevi ve uhrevi saadetlerini temin edici çalışmalara yön vermek.